Przejdź do treści

O firmie

Wykonujemy:

 studnie głębinowe przydomowe i przemysłowe,
• studnie pod deszczownie,
• pogłębianie studni lub jej czyszczenie,
• wykonanie tymczasowych studni wierconych na czas budowy,
• odwierty pod pompy ciepła,
• odwierty próbne,
• wykonanie stacji uzdatniania wody,
• wykonywanie otworów pod odpowiednie konstrukcje (np. pale),
• dobór pomp głębinowych i ich montaż,
• próbne pompowania, pomiary wydajności studni,
• budowa i dobór filtrów studziennych,
• wykonywanie obudowy studni,
• podłączenie instalacji wodnej do budynku, montaż hydrofora,
• wykonywanie dokumentacji hydrogeologicznej,
• wykonywanie kompletnych ujęć wody.

Odwierty pod pompę ciepła (pionowe) zapewniają stabilność temperaturową, ponieważ im głębszy odwiert pod pompę, tym mniejsze wahania temperatury jaką przekazuje dolne źródło ciepła.
Odwierty pod pompy ciepła najlepiej prowadzić od wczesnej wiosny, aż do później jesieni, kiedy nie ma jeszcze znacznych spadków temperatury, czyli gdy temperatura jest dodatnia.
Głębokość oraz ilość odwiertów uzależniona jest planowanej mocy grzewczej pompy ciepła i zazwyczaj ich głębokość nie przekracza 100m.
Odwierty pod pompy ciepła, jeśli to możliwe, najlepiej wykonać przed rozpoczęciem budowy lub po wykonaniu fundamentów, kiedy teren jest dostępny a działka posiada dostęp do energii elektrycznej i bieżącej wody.
Cena odwiertów uzależniona jest od warunków glebowych oraz głębokości odwiertów, a co za tym idzie metody wiercenia.